Metalické siete


Váš ideálny partner pre dátové siete kategórie 6A

Ak už ste vlastníkom systému, montážna firma alebo systémový integrátor, spoločnosť 3M je dodávateľ ideálneho riešenie v kategórii 6A, predstavujúcu rýchly systém s ľahkou inštaláciou, na ktorú sa môžete spoľahnúť aj v kritických situáciach. Pod značkou Volition™ uvádza 3M na trh riešenie podporené ponukou poradenstva a projektových služieb.

 

cisco_developer               allianceone_partner_black

 

Najnovším prírastkom rady Volition™ je riešenie špeciálne určené na optimalizáciu 10Gb Ethernetových prepojov na krútených pároch (10GBASE-T), ktoré zodpovedá štandardom ISO/IEC 11801a TIA/EIA 568C v triede EA a kategórii 6A pre konfigurácie kanálov a permanentných liniek.

Výhody

  • 40 rokov overenej tradície, globálnej znalosti, lokálnej podpory a spoľahlivosti
  • referencie popredných medzinárodných spoločností a štátnych inštitúcií
  • partner iniciatívy HP Alliance One Partner a člen programu CISCO Developer Network
  • vysoký výkon pri 10 Gb/s, doživotná záruka
  • odolnosť voči prekrývaniu cudzieho signálu potlačením účinkov AXT po celej dĺžke kanálu
  • kompletné ucelené a priestorovo úsporné riešenie
  • ľahká inštalácia, znovu použiteľné konektory

Konektory RJ45 série 3M™ Volition™ K6A

Rýchla inštalácia, spoľahlivý spoj

3M RJ45 – inštalácia video

product_jackKonektory K6A sa používajú na ukončenie káblov kategória 6A a 7 bez potreby použitia špeciálnych nástrojov. Vďaka jednoduchému púzdru na jediné zacvaknutie a vodiču pre ukotvenie páru v púzdre je možné zrealizovať viac spojov za kratší čas. Prepracovaný systém zacvaknutia garantuje konzistentné výsledky inštalácie. Vstavaný prachový uzáver pomáha predchádzať kontaminácii spojov.

A naviac: konektory je možné použiť viacnásobne, čo je výhodné pre prípadnú opravu alebo zmenu napr. pri zmene konfigurácie, modernizácii siete. IDC spoje sú univerzálne kompatibilné s pevnými aj točenými káblami.

360° pripojenie pomáha predchádzať rušeniu

product_jack_openĎalšia odlišná vlastnosť tíchto konektorov je možnosť pripojenia unikátneho tieniaceh kovom opleteného límca na plášť kábla, ktorý prináša vynikajúcu odolnosť voči rušeniu formou optimalizovanej kompenzácie šumu a jeho rušenia medzi pármi susedných káblov. Princíp fungovania límca je síce dômyselný ale zároveň veľmi jednoduchý. Akási faradayova klietka obklopuje konektor RJ45 K6A. Malá veľkosť konektorov umožňuje ich inštaláciu do malých priestorov, ako ich je treba častokrát umiestňovať.

6A RJ45 STP Jack

Prepojovacie (patch) káble

Maximálna odolnosť voči AXT

vol6ull_blueTam, kde je kľúčová integrita systému sa šetriť na prepojovacích kábloch neoplatí. Tieto káble sú posledným článkom ku koncovému užívateľovi a pokiaľ ste už investovali do kvalitného prevedenia siete je dobré mať prepojovacie káble rovnakej kvality. Prepojovacie káble od spoločnosti 3M boli navrhnuté pre najvyššiu odolnosť voči rušeniu ATX a to až do 500MHz. Takziež obmedzujú účinky AXT v prepojovacích poliach, kde sa tiesni mnoho susediacich liniek.

Všetky káble sa dodávajú s celkovým opletením a tienením každého páru v LSOH plášti. Horenie s nulovým obsahom halogénu.

6A S/FTP RJ45 Patch Cables

Prepojovacie (patch) panely

Ľahká inštalácia, variabilné prevedenie

product_patch_panelKonštruktéri káblového systému Volition™ kategórie 6A sa sústredili na každý detail. Dobrým príkladom toho sú v tomto prípade patch panely: modulárne prevedenie znamená ľahkú inštaláciu na štandardné 19” rámy s až 24x RJ45 portami.

Všetky panely Volition™ v ponuke sú vybavené zemniacou skrutkou, ktorá umožňuje spojenie uzemnenia s konektormi RJ45 K6A.

Patch Panel for 32 RJ45 in 1U

Patch Panels – Keystone

Faceplaty (rámčeky zásuviek)

Jednoduchá montáž

product_faceplateRovnako ako všetky komponenty káblového systému 3M boli aj faceplaty technické doriešené z hladiska rýchlej, jednoduchej a bezchybnej montáže. Ich dizajn umožňuje ich jednoduchú aplikáciu a širokú škálu možností osadenia modulárnymi a jednodielnymi keystonami pre konektory K5e, K6, K6a. LJ6C, európska špecifikácia (50x50mm), adaptéry a hlasové adaptéry sú samozrejme podporované tiež.

Volition™ Faceplates

3M káble najvyššej špecifikácie

Kategória 6A a kategória 7

volition_copper_cable_whtNie všetky káble sa vyrábajú rovnako a ich kvalita má značný následok na výkony systému. Práve preto kladie spoločnosť 3M veľký dôraz na svoje vlastné série káblov, ktoré sú kvalitatívne na veľmi vysokej úrovni, umožňujú jednoduchú inštaláciu, predchádzajú rušeniu a majú minimálny dopad na životné prostredie.

Jednoduchá inštalácia

Pripájanie káblov ku konektorom Volition™ K6A RJ45 si nevyžaduje veľkú zručnosť. Pretiahnutie káblov je ľahké, pretože ich priemer je veľmi blízko rozmerom súčasných káblov Volition™ kategórie 6. K dispozícii sú v 500 a 1000m bubnoch. Sú určené k pokladaniu na plocho.

Prizpôsobený dizajn

Všetky káble Volition™ kategórie 6A a 7 sú úplne tienené, prípadne je každý vodič tienený zvlášť. Zpôsob ich zhotovenia zaisťuje zvýšenu odolnosť voči AXT, bez toho aby sa to podpísalo na ich skladnosti. Tieto guľaté káble vyžadujú minimum priestoru a je ľahké ich na seba vrstviť.

Porovnávacie štúdie ukázali, že konkurenčné káble U/UTP kategórie 6A majú väčší priemer ako súčasné káble kategórie 6 alebo nemajú kruhový tvar, čo nie je ideálne pre inštalácie v obmedzenom priestore. Viacerí výrobcovia experimentovali s oválnym prevedením ale kálové zväzky sa tým zväčšili a inštalácie skomplikovali.

Ohľad na životné prostredie

recycling-plastics-properlyKáble Volition™ kategórie 6A FUFTP má ten najlepši eko profil z celej série káblov kategórie 6A a 7. Tento kábel má výrazne menší dopad na životné prostredie spotrebou energie, sklenníkového efektu, vyťaženia prírodných zdrojov, nebezpečného odpadu, toxicity vôd, kyslosti ovzdušia, fotochemickej tvorby ozónu či deštrukcii ozónovej vrstvy.

Na eko profil zameraná analýza káblov Volition™ kategórie 6A FUTP a konkurenčných káblov UUTP zistila, že napriek prítomnosti tieniaceho hliníku má kábel Volition™ kategórie 6A FUTP celkový dopad na životné prostredie porovnateľný. Všetky káble Volition™ tejto série majú LSOH tienenie.

500MHz 10 Gigabit Cable Category 6A F/UTP LSOH

500MHz 10 Gigabit Cable Category 6A U/FTP LSOH

10 Gigabit Cable Category 7 S/FTP LSOH

Doživotná záruka na sieťové riešenia 3M

8Pri tak dôležitej časti firemného komunikačného systému akým je sieťové riešenie, musíte byť presvedčení o tom, že sieť bude fungovať podľa špecifikácie od spustenia až do konca svojej životnosti.

Divízia 3M Telekom ponúka doživotnú záruku na celú radu pasívnych komponentov Volition™, pričom 3M ručí za to že po celú dobu budú fungovať podľa štandardov ISO/IEC 11801, EN50173, TIA/EIA 568 platných v dobe inštalácie.

Túto záruku je možné uplatniť prostredníctvom inštalačných partnerov a systémových integrátorov spoločnosti 3M.