VN a VVN káblové súbory a príslušenstvo


Spoločnosť 3M vyrába a dodáva na slovenský trh káblové súbory a príslušenstvo vhodné pre všetky štandartné vysoko napäťové hladiny používané v SR do 35kV. Pri výrobe používa nielen klasické postupy ale aj zatiaľ unikátnu, doposiaľ neprekonanú technológiu zmršťovania za studena vyvinutú spoločnosťou 3M v roku 1985. Hlavnou výhodou tejto technológie je veľká úspora času a takmer nulová chybovosť v priebehu montáže. Pre zákazníkov, pre ktorých je najvyššou prioritou cena disponujeme aj verziami káblových súborov využívajúcich obe zmršťovacie technológie.

Výrobky 3M sú v súčasnosti technologickým štandartom renomovaných energetických a distribučných spoločností po celom svete.

Školenia pre spojky a koncovky vysokého napätia

Spoločnosť ideo s.r.o. poskytuje certifikačné školenia pre elektrotechnikov zamerané na inštaláciu vysokonapäťových spojok a ukončení technológiou COLDSHRINK.

Pozrite si video inštalácie 3M COLDSHRINK

VN spojky pre XLPE káble (plastové)

vn_spojky_pkKáblové súbory využívajúce technológie zmršťované za studena alebo aj čiastočne za tepla sú dodávané s mechanickou spojkou s trhacou hlavou pre rýchlu a spoľahlivú inštaláciu. Sú použiteľné pre jednoplášťové a dvojplášťové káble a s doplnkovým príslušenstvom aj pre káble s medeným páskovým tienením.

Výhody

 • ľahká a rýchla montáž
 • unikátna technológia zmršťovania za studena
 • minimum kritických krokov – predlžuje životnosť spojky
 • vysoká odolnosť voči mechanickému namáhaniu a prepichnutiu

Najčastejšie použitie

 • prepoje káblov vysokého napätia s plastovou izoláciou
 • aplikácia v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu alebo vzplanutia ohňa v priebehu inštalácie v káblových žlaboch

Odporúčame

 • QS 2000. Káblová spojka pre inštaláciu za studena zaručuje úplne symetrické prevedenie. Najvyššia trieda VN káblových spojok.
 • QS 2000E. Priama spojka kombinujúca zmršťovanie za studena aj za tepla. Ekonomický variant QS 2000.

VN prechodové (hybridné) spojky

vn_prechodoveKáblové súbory kombinujúce technológiu zmršťovania za studena aj za tepla. Sú dodávané s mechnickou spojkou pre rýchlu a spoľahlivú inštaláciu nových káblových vedení na staršie pancierové káble s impregnáciou.

Výhody
 • priaznivý pomer medz kvalitou a cenou (vďaka kombinácii 2 technológií)
 • minimum kritických krokov – predlžuje životnosť spojky
 • vysoká odolnosť voči mechanickému namáhaniu a prepichnutiu

Najčastejšie použitie

 • prepoje nových káblov vysokého napätia s plastovou izoláciou na staršie pancierové káble s olejovou impregnáciou

Odporúčame

 • QS 2000E. Prechodová spojka kombinujúca zmršťovanie za studena aj za tepla. 

VN ohybné spojky pre ťažobný priemysel

vn_ohybneKáblové spojky navrhnuté pre ťažobný priemysel využívajú technológiu pri ktorej telo spojky zostáva ohybné aj po vytvrdnutí hmoty. Vzhľadom na použitie zalievanej technológie sú tieto spojky využiteľné do 6kV.

 

Výhody

 • ohybnosť tela spojky aj po vytvrdení
 • dobrá odolnosť voči chemikáliam a vode

Najčastejšie použitie

 • spájanie ťažobných káblov
 • opravy ohybných káblových plášťov

Odporúčame

 • 92-AV 534. Spojka pre gumové vlečené káble do prierezu 4x150mm².

VN koncovky

vn_koncovkyKáblové koncovky pre vysoké napätie využívajú technológiu zmršťovania za studena. Vnútorná vrstva riadeného pola a vonkajšej sukienky sú integrované do tela koncovky ako jeden kus.

To zaručuje rýchlu montáž a znižuje počet kritických krokov na minimum. Koncovky sú dodávané bez káblových ok.

Výhody

 • ľahká a rýchla montáž
 • unikátna technológia zmršťovania za studena
 • telo spojky a jednotlivé vrsty integrované do jedného kusu

Najčastejšie použitie

 • ochrana konca kábla proti vlhkosti
 • riadené pole a ochrana proti plazivému prúdu

Doporučujeme

 • QT II. VN spojka považovaná za naspoľahlivejší produkt tohoto typu. Napr. na českom trhu je inštalovaná viac ako 15 rokov bez reklamácie.
 • QT III. Tretia generácia VN koncoviek – vylepšený silikón, menšia konštrukčná dĺžka, nižší počet sukienok, zjednodušený montážny postup.

VN tienené odpojiteľné konektory

vn_konektoryKáblové konektory s násuvnou technológiou a s vonkajším polovodivým tienením, ktoré sa uzemňuje rovnako ako tienenie kábla – ako ochrana proti náhodnému dotyku.

Sú určené pre všetky štandartné typy transformátorových prechodov. Súčasťou sortimentu je aj obmedzovač prepätia pre T-konektory a ďalšie príslušenstvo pre ukončenie alebo pripojenie T-konektorov.

Výhody

 • izolácia a tienenie konektoru
 • možnosť pripojenia a odpojenie pod napätím
 • menšia velkosť oproti klasickým koncovkám
 • odolnosť proti krátkodobému zaplaveniu vodou

Najčastejšie použitie

 • hustá zástavba, infraštruktúry velkomiest, priemyslové zóny

Odporúčame
Priamy, uhlový a T-konektor. Tri základné typy konektorov. Odstupňovanie do 250A, 400A, 630A/25kV Umax.

ACCR vodič pre holé nadzemné VN a VVN vedenie

accrRiešenie novej generácie nahradzuje existujúce AIFe laná na existujúcom vedení. Umožňuje niekoľkonásobné zvýšenie prenosovej kapacity vedenia bez nutnosti výmeny infraštruktúry alebo nosnosti.

Jadro ACCR lana je vyrobené špičkovou technológiou z čisteného oxidu hliníku do tisícov miniatúrnych maticových vlákien, ktoré znižujú hmotnosť lana a pritom znesú vetšie zaťaženie v ťahu ako doposiaľ používané materiály.

Vrchný plášť ACCR lana je vytvorený z kompozitu hliníku a zirkonu bez žíhania a je sformovaný do sektorového alebo kruhového prierezu. ACCR lano dovoľuje maximalizáciu prúdového prenosu kapacity a zvýšenie teplotného zaťaženia linky. Pritom nedochádza k zvyšovaniu prievesu samotného lana vďaka nižšej teplotnej rozťažnosti. Použité materiály nezvyšujú reaktanciu lana.

Výhody

 • vyššie prúdové zaťaženie s vyššou teplotnou toleranciou
 • nie je potrebné zvýšenie nosnosti stožiaru
 • nie je potrebné zväčšiť prieves medzi stožiarmi
 • pre napäťové sústavy od 22kV do 400kV

Najčastejšie použitie

 • zvýšenie prenosovej kapacity exisujúceho vedenia
 • prevencia proti výpadkom siete v energeticky náročných oblastiach (BLACKOUT)

Viac informácií

Ochrana vtáctva pre vonkajšie VN vedenia

ochrana_vtactvaInovatívne riešenie ochrany vtáctva, prípadne iných živočíchov pred účinkami vysokého napätia.

Statické pole generované tzv. pavúkom inštalovaným na izolátory bráni napríklad sadaniu vtáctva k nadzemným VN vodičom a pracuje na podobnom princípe ako elektrická ohrada pre kone.

Výhody

 • Pri použití doplnkového izolantu je možné toto riešenie použiť na vertikálne izolátory pre oblastné rozvody 10 – 35 kV.
 • Při použití doplňkového izolantu lze též toto řešení použít pro vertikální izolátory pro oblastní energetické rozvody 10 až 35kV.

Najčastejšie použitie

 • energetika
 • železničná doprava

Viac informácií

Hasivo Novec 1230

hasivo_novecUnikátne hasivo umožňujúce likvidáciu požiaru s minimálnymi následkami škôd alebo poškodenia okolných elektronických zariadení, výpočtovej techniky alebo elektrického vybavenia pod napätím až do 110kV.

Obsiahnutá látka pri účinkoch ohňa vytvára interne nehorľavý plyn šetrný k životnému prostrediu. Používa sa ako náplň automatických hasiacich systémov v serverovniach, ústredniach a rozvodniach.

Výhody

 • funguje ako plyn, pri izbovej teplote je kvapalinou
 • ľahké plnenie a užívanie
 • najnižší potenciál ku globálnemu otepľovaniu
 • nulový potenciál k stenčovaniu ozónovej vrstvy
Najčastejšie použitie
 • rozvodne elektrickej energie
 • serverovne, dátové centrá a telekomunikačné ústredne

Viac informácií