3M VN a VNN Školenia


vn_skolenia

3M Certifikované školenia

Spoločnosť ideo s.r.o. poskytuje certifikačné školenia pre elektrotechnikov zamerané na inštaláciu vysokonapäťových spojok a ukončení s technológiou ColdShrink od 3M. Účelom je poskytnúť technikom potrebné teoretické a praktické skúsenosti, ktoré sú zárukou spoľahlivého a kvalitného prevedenia aplikácie produktov v praxi.

 

Program školenia:

Teoretická časť:

  • všeobecné informácie z oblasti elektro
  • prehľad produktov na báze Cold Shrink technológie
  • teoretická časť – príprava káblov, aplikácia spojky, koncovkycertificate

Praktická časť:

  • aplikácia spojky QS2000E
  • aplikácia ukončenia QTII

Po absolvovaní školenia účastník obdrží certifikát, ktorý ho oprávňuje tieto produkty inštalovať.

Termín a ostatné podmienky si je potrebné dohodnúť individuálne na kontakte:
Marek Štenda, marek.stenda@ideo.sk, +421 917 693 180

Cena za školenie sa stanovuje individuálne, podľa počtu pracovníkov a množstva vyhotovených spojok / koncoviek. Maximálny počet naraz školených účastníkov: 4

Celú cenu školenia vám odpočítame z vašich budúcich nákupov!